Článek v časopise UNIE 5/6 - Rozhovor s paní Spěvákovou

Článek je publikován dne 14. 6. 2018 

Přečtěte si zajímavý rozhovor. Kultura seniorů se mění k lepšímu.
 

Zdroj: https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_5-62018

Video v TV - TKN Domovy pro neslyšící seniory

21. 3. 2018

Domov důchodců je pro seniory nejen místem, kde mají jistotu, že o ně bude postaráno po stránce fyzické a zdravotní, ale pro mnohé je i místem, kde najdou společnost a přátele. Jsou senioři, kteří do domovů odcházejí proto, aby byli ve společnosti ostatních a nebyli tak osamělí. Jak pobyt v domově prožívají neslyšící senioři? Je naplňována jejich potřeba kontaktu s ostatními obyvateli? Mají možnost smysluplně trávit svůj čas? Tento díl TKN se zaměří na život neslyšících v domově důchodců jak z pohledu samotných seniorů, tak z pohledu personálu. Zjistíme, jakým způsobem se na příchod neslyšících klientů připravují a jaké mají povědomí o jejich specifických potřebách.
 

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich/218562221800005

Článek - Kamila Spěváková: Jak se můj handicap popral s podnikáním

10. 05. 2017 8:17:23

Po listopadovém převratu v roce 1989 jsem se během tří let ocitla v nelehké situaci kvůli nedostatku práce ve státním podniku, a proto jsem se rozhodla odejít, zažádat o živnostenský list, a pustit se do podnikání.
 

Zdroj: https://ztlumeno.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=603424

Článek - Kamila Spěváková: Prokleté slovo „hluchoněmý“

04.04.2017 20:03:00

Pravěcí lidé, slyšící i neslyšící, neřešili problém se slovem „hluchoněmý“. Mohlo by být zajímavé pozorovat, jak spolu v době paleolitu navzájem komunikují pomocí posunků a různých zvuků bez ohledu na zdravotní stav, a to do doby vzniku mluvené řeči. Ale nemohla jsem být u toho …
 

Zdroj: https://www.helpnet.cz/node/59604

Článek - Neslyšící uživatelé se znalostí znakového jazyka nejsou osoby s mentálním postižením!

5. 10. 2016 7:55:00

Paní Kamélie chápe, že domovy seniorů, léčebny, hospice a další zařízení se snaží poskytovat běžným klientům kvalitní péči a důstojné a aktivní staří. Ale ne všem neslyšícím klientům je však dopřána obdobná speciální péče.
 

Zdroj: https://ztlumeno.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=556892

Článek - Proč neslyšící nemají rádi slovo „hluchoněmý“?

26. 08. 2016 8:23:46
 

V článku se zaměříme na slovo „hluchoněmý“. V dnešní době se stále používá či píše slovo „hluchoněmý“, ač se jedná o neslyšícího. Tento výraz používají jak lékaři, tak i zdravotnický personál.

Zdroj: https://ztlumeno.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=546850

Článek v časopise Pražský senior č. 3 str. 26 ke stažení

https://www.socialniprace.cz/zpravy.php?oblast=3&clanek=838

Ke stažení v PDF - článek TDN
clanek

SPOT TKN prosinec 2014

 

 

Zpráva - Dotazník péče o seniory ČR

Dotazník byl zveřejněný v říjnu 2014 a Zpráva v únoru 2015

ikonka PDF

Ke stažení v PDF Zpráva o dotazníku: Péče o seniory


 

Školení dobrovolníků v ostravské televizi 24. 6. 2014

Vřelý dík patří Ing. Dagmar Hoferkové, vedoucí a supervizorce Dobrovolnického centra ADRA (vysílací organizace), která projevila zájem o spolupráci s přijímací organizací TDN. a připravila účastníkům školení zajímavou a poučnou přednášku. Mimo jiné pozvala i Českou televizi, podle jejího názoru šlo o to, že dobrovolníci, obzvlášť neslyšící, budou pečoat o neslyšící seniory. Video ze školení je k nahlédnutí od 8:15 min.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030624-udalosti-v-regionech/


Video v TV - Televizní klub neslyšících 20. 11. 2013

V druhé části Televizního klubu Vás seznámíme s projektem Tichý dům neslyšících. Kamila Spěváková, která stojí u zrodu myšlenky domova seniorů pro neslyšící, přiblíží, jak postupuje realizace projektu a představí nám první místo, kde budou moci neslyšící senioři najít druhý domov i s potřebnými službami včetně tlumočníků ZJ.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich/213562221800017/