Odborná konference na téma Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů

Konference byla zrealizována pod záštitou starosty města Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana. Projekt v podobě konference vychází ze záměru žadatele organizace Tichý dům neslyšících, z. s.

Cílem je tvorba sítě pracovníků v pomáhajících profesích, podporujících seniory se sluchovým postižením s poskytovateli sociálních služeb pro majoritní společnost. Na základě dlouholetých praxí se staršími lidmi se sluchovým postižením jsou zaměřeny zkušenosti, přednášejících v podobě know-how na tyto poskytovatele.

Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 21. 08. 2017, usnesení č. 3769/111/RM/2017

Poskytovatel dotace: Město Kolín

Datum realizace: 22. 9. 2017

Místo realizace: ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, učebna č. 219