Sponzorství

 Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu poskytovatele (umělce, souboru) ve formě reklamy a propagace jeho osoby či firmy. Jedná tedy o partnerský vztah obou subjektů. Sponzorský dar je tedy „příspěvek s protiplněním". Z hlediska účtování si sponzor zahrne sponzorský příspěvek do nákladů.
Jako protiplnění je možné uzavírat smlouvou o poskytnutí sponzorského příspěvku, popř. smlouvou o propagaci nebo reklamě, kde nezisková organizace vykáže činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora.

Pro firmu má sponzoring kladný dopad. V tom případě se snižuje její daň z příjmu. U sponzoringu se zvýší daňově uznatelné náklady.

Nezisková organizace musí odvést daň z příjmu, případně DPH, pokud není od platby této daně osvobozena na základě jiných skutečností.