Projekt Tichý dům - zkušební model 2013

Nový spolek TIchý dům neslyšících (datum vzniku - 24. 10. 2012) patří k nejmladším neziskovým organizacím pro seniory se sluchovým postižením v předdůchodovém a důchodovém věku. Zřizovatelem Domova pro seniory je akciová společnost Senior Park. Domov v Rychvaldě u Ostravy byl slavnostně uveden do provozu a zpřístupněn široké veřejnosti v březnu 2013. Zařízení ná kapacitu 30 bytů, z toho 22 bytů v hlavním areálu s parkem a 16 bytů v řádové zástavbě s předzahrádkami. V atriové budově je k dispozici větší a menší společenská místnost, kde se senioři věnují cvičení paměti, ručním pracím, přednáškám, kurlturním a vzdělávacím programům. Dovolí-li počasí, mohou senioři využít procházek po uzavřeném parku, pobývat v zimní zahradě, altánu apod. Tento domov nabízí aktivní a plnohodnotný život ve stáří.

Vedení  spolku spolupracuje se společností Senior Park Rychvald. Jedná se o zkušební model v rychvaldském areálu Senior Park. Část hlavního areálu tvoří zařízení Tichý dům s pěti byty pro neslyšící klienty. Provozovatel Senior Parku nabízí neslyšícím klientům čtyři byty 2+kk a jeden sdílený byt 2+kk. Pobyt je ošetřen podnájemní smlouvou s smlouvou doplňující, která se týká zprostředkování terénních pečovatelských služeb. Pro potenciální neslyšící zájemce jsou připraveny mimořádné nabídky cen podnájmu, balíček služeb a snížené výše vratné kauce. Balíček služeb se skládá ze základního úklidu bytu, z osobní konzultace, donášky nákupu, dovážky teplého jídla, dopravy dle individiuálních potřeb a kulturně-společenského vyžití. Terénní pečovatelka pomáhá seniorům, kteří jsou odkázáni na cizí pomoc s mnoha úkony jako například pomoc při podávání jídla a pití, při přípravě jídla, oblékání a svlékání, při koupání a dalších. Součástí kompletních služeb rychvaldského Senior Parku bude i lékařská služba. Lékař bude do areálu pravidelně dojíždět v pevně stanovených ordinačních hodinách. Ošetření je pro klienty zařízení bezplatné. 

 

Novinkou a výsadou zařízení je v plánu plnohodnotná komunikace personálu Tichého domu s neslyšícími klienty ve znakovém jazyce. Klienti mohou mít dispozici i ke kompenzačním pomůckám pro osoby se sluchovým postižením. Samozřejmostí je možnost vybavit si bytovou jednotku vlastním nábytkem, chovat domácí mazlíčky a přijímat návštěvy dětí a vnoučat,  a to i na více nocí. Počítáme i s rekreačními ozdravnými pobyty pro obyvatele Tichého domu, jako jsou například lázně, pobyty v přírodě nebo u moře. Moderní domov zasazený do přirozeného prostředí se nachází v malebném městečku Rychvald. Lemuje ho krásná příroda a díky atriovému objektu je chráněn před zloději, šmejdy a podvodníky. Celý prostor nabízí relaxaci i zdravotní procházky. Ve městě funguje Senior taxi pro rychvaldské držitele ZTP. K dispozici je i zdější bohatá občanská vybavenost. Zájemci najdou více informací na e-mailu domov.neslysici@seznam.cz. Těšíme se na osobní setkání. S námi Vám bude dobře.

 

Upozornění:

Spolupráce spolku TDN, z. s. s vedením Senior Park byla ukončena v roce  2014 

 

 VIZE PŘEDSEDKYNĚ TDN
 

Chtěli bychom vybudovat Tichý dům, domov seniorů pro neslyšící babičky a dědečky v přirozeném prostředí. Na tento dům čekají naši neslyšící senioři víc než 100 let od založení pražského Domova Palata pro nevidomé.

Našim úkolem je pomoci neslyšícím seniorům sehnat solidního investora a finanční prostředky na koupi pozemku a výstavbu nového zařízení Tichého domu a splnit jim přání, aby měli krásné, láskyplné a důstojné stáří bez sociální izolace od normální veřejnosti a okolního světa, bez bolesti a proleženin a s dostatečným pitím a pestrou a vyváženou stravou.

U nás existují speciální domovy pro seniory se zrakovým, mentálním a tělesným postižením s existující analýzou odvětví. Proč bychom nemohli mít u nás svůj "veselý" dům, a to v domácím prostředí?

Projekt Tichý dům podá pomocnou ruku neslyšícím babičkám a dědečkům vytvořit tréninkové programy v podobě šetrných vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních technologií a rozšířit jim okruh vlivů. Starší neslyšící jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin v předdůchodovém a důchodovém věku . V minulosti většině nebyla dopřána možnost se vzdělávat ani studovat. Jejich hluchota velice ztěžuje kontakt se slyšící většinou a jejich vada sluchu velice komplikuje vzdělávání.

Dalším cílem projektu je přiblížit znakový jazyk slyšící většině, aby se nebála kontaktu s neslyšícími "adoptivními" babičkami a dědečky a aby se naučila rozeznat postižení. Věříme, že se najdou mladí slyšící studenti se schopnosti rychle se naučit, jak společně komunikovat.

Našim přáním Tichého domu je poskytování pečovatelských, sociálních a provozních služeb formou dorozumívacího znakového jazyka ze strany personálu, určené pro všechny seniory se sluchovým postižením.

Moc bychom si přáli, aby u zrodu humanitárního zařízení stala nějaká banka nebo nějaká nadace s odpovědným a spolehlivým partnerem občanů. Bude nám ctí, když podáme Tichému domu pomocnou ruku a budeme podporovat jeho záslužnou činnost.