Nejnovější aktuality

POZVÁNKA NA TÁBOR PRO SENIORY SE SP 1. - 7. 9. 2019 - BABÍ LÉTO SE SEVERSKÝMI PSY

24. 4. 2019

 

POZVÁNKA NA BESEDU S CHOVATELKOU MICHAELOU SEMERÁKOVOU NA TÉMA: "MŮJ ŽIVOT S HUSKY" A CANISTERAPII S HUSKY 6. 3. 2019

8. 2. 2019

Ke stažení v JPG

 

PROGRAM AKCÍ ÚNOR - ČERVEN 2019

28. 1. 2019

Ke stažení v PDF

3. POSEZENÍ S KLIENTY DOMOVA

5. 12. 2018

2. POSEZENÍ S KLIENTY DOMOVA

7.11.2018

POZVÁNKA NA 1. POSEZENÍ S KLIENTY DOMOVA

3.10.2018

RETRO TÁBOR PRO SENIORY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

16. - 22. 6. 2018

HORNÍ BEČVA, REKREAČNÍ STŘEDISKO PEKÁRNY - RALIŠKA

FOTO SKUPINOVÉ

Tichý dům neslyšících, z. s., uspořádal v červnu 2. letní tábor, tentokrát pro seniory se sluchovým postižením. Letošní novinkou bylo propojení osob se sluchovým postižením se seniory se zdravotním postižením. Naše "táborová" skupina, složená z dvanácti lidí a jedné tlumočnice ZJ, byla skvělá a nesla bojový pokřik: "Z ulity ven!". Zvládla vzájemné poznávání nových lidí včetně seznamování, překonala stres a úspěšně se zapojila do společenské integrace. Společné aktivity a práce na úkolech s inkluzivním přístupem pomohly naší partě zvýšit soudržnost a přizpůsobivost.

Spolupráce TDN se spolkem "Tábory v Beskydech", a to s hlavní vedoucí, paní Ivankou Zelinovou a jejím týmem, byla úžasná!

Díky velmi bohatému programu měly osoby se sluchovým postižením možnost vytvářet prostor vzájemné pomoci pro posílení, růst sebeúcty a sebedůvěry, např. společným výletem na Bílou, Pustevny a do Rožňova, společnou Seniorskou olympiádou, společným vystoupením na Spartakiádě, společnou bitvou o vlajku apod.
V programu nechyběly ani zdravotní cvičení, přednášky o Spartakiádě a dvou seniorech, kteří s batohy procestovali Ameriku, tvorba mandal z písku, tanec, večerní stezka odvahy, hledání pokladu, soutěž Talentmánie, bodové hodnocení na pokojích, posezení u táboráku apod.

Vřelý dík patří Chartě 77 - Kontu Bariéry za finanční příspěvek na tlumočení do ZJ a přepis, dalším sponzorům za finanční příspěvek na jízdné, dopravné a výlety, tlumočníci Bětce Novákové za úžasné tlumočení a Báře Stejskalové za profesionální přepis "na dálku".

Naše skvělá parta se vrátila domů s dalšími nezapomenutelnými zážitky, s diplomy a v pořádku.

Na závěr bych ráda vzkázala všem neziskovým organizacím, aby také organizovaly tábory pro své členy - seniory. Opravdu je to balzám pro duši!

 

Máme poskytnutý souhlas se zveřejněním fotografií od spolku Tábory v Beskydech, z. s.

 

Pozvánka na unikátní retro tábor pro seniory se sluchovým postižením v kouzelném ozdravném prostředí u přehrady v Horní Bečvě s aktivním a v ČR naprosto exkluzivním celodenním programem doplněným plnou penzí.

Odborná konference na téma: "Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů"

 

Text: Kamila Spěváková

Odborná konference o seniorech neslyšících nebo s jiným typem sluchového postižení se konala v pátek 22. září 2017 zahájením ze strany Kamily Spěvákové, předsedkyně Tichého domu neslyšících, z. s., a to u příležitosti pět let od založení spolku TDN.

Byly zde slyšeny příspěvky od Kamily Spěvákové, Bc. Milana Fritze, Ing. Martina Nováka, Mgr. Františka Šmolíka, Anny Polenské, Bc. Jany Lapčákové a Jaroslava Wintera: o rozdílu mezi neslyšícími seniory a seniory s jiným typem sluchového postižení, o složité problematice sluchového postižení, o neznalosti personálu ve zdravotnictví a sociálních službách, o svépravnosti neslyšících klientů, o definici českého znakového jazyka jako jednoho z komunikačních prostředků, o komunitě starších neslyšících znakujících osob a jejich právech, potřebách a nárocích na komunikaci, o zákonu o sociálních službách, o vhodných službách pro seniory se sluchovým postižením, o volnočasových aktivitách u neslyšících seniorů, o zkušenostech pečovatelek v zařízení sociálních služeb a mnoho dalších...

Pevně doufáme, že média, odborníci a stát vyslyší palčivé problémy seniorů neslyšících/s jiným typem sluchového postižení a že v budoucnu budou hybateli k vybudování zázemí Tichého domova, poskytujícího veškeré služby pro seniory včetně možnosti najití nového pracovního uplatnění.

Vřelý dík patří panu starostovi, Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi, za převzetí záštity nad konferencí, dále sponzorům Město Kolín a Konto Bariéry za finanční podporu, přednášejícím za zajímavé příspěvky, agentuře Aldea za konferenční servis a organizaci Orbi Pontes, z. s. za propagaci akce mezi široké veřejnosti.

Aktivity kvetou v každém věku

Text: Kamila Spěváková

Tichý dům neslyšících, z. s. zorganizoval pro seniory se sluchovým postižením, „1. letní tábor pro neslyšící seniory 55+“ v největším přírodním zábavním areálu v ČR „Šikland“ s prvním westernovým městečkem v ČR u Zvole nad Perštejnem. Tábor se konal ve dnech 28. 8. – 2. 9. v krásném prostředí Vysočiny.

Celkový program byl sestaven tak, že byl přizpůsoben uživatelům znakového jazyka. Na táboře nechyběly ani tlumočnice do Českého znakového jazyka (dále ČZJ), Kristýnka Podeszwová, praktiktantka – pomocná ruka při tlumočení, Bětka Nováková, a znakující slyšící pečovatelka Anička Polenská, starající se o neslyšící seniory. Přijel i Míla Fritz, místopředseda TDN, na dva dny na výpomoc.

Parta účastníků byla skvělá bez ohledu na odlišnost názoru, povahy či chování. Nejen slyšící, ale i neslyšící si navzájem pomáhali.

Všichni účastníci tábora byli ubytováni v rezidenci „Arizona“, a to ve dvoulůžkových pokojích s nejmodernějším vybavením. Toto vybavení splnilo požadavky neslyšících klientů, např. přístup do pokoje čípovou kartou, vlastní koupelna a WC, LED večerní barevné osvětlení, TV s HD titulky, wifi, lednička, psací stůl, pohodlné matrace na posteli atd. Tento objekt stojí na skále. Na jedné straně s výhledem na lesnaté údolí nebo na druhé straně na pastviny s koňmi a bizony. Myslím, že mohu tvrdit, že to byla taková pravá oáza pro bolavou duši. Díky stylovému prostředí hotelu umí okouzlit návštěvníky svojí jedinečnou, westernovou atmosférou.

Začátek pondělního programu začal odpolední prohlídkou Strašidelného zámku „Draxmoor“ v Dolní Rožínce a zábavným večerem s grilováním na Central kempu, a to v areálu Šikland.

Ve velmi nabitém  programu, tj. od 7::00 do cca 21:00 hodin denně, nic nechybělo. Byla k dispozici nabídka programu pro ranní rozcvičku (zdravotní cvičení, jízda na koloběžce či kole, zdravotní procházka), ranní či večerní relaxační masáže, dopolední akce – slavnostní zahájení na náměstí Šiklova mlýna, seznamovací a vyhlídková jízda vláčkem, půjčení dobových kostýmů včetně společného focení na památku a procházení po westernovém městečku, westernová olympiáda (lukostřelba, hod tomahawkem, hod lasem, střelba vzduchovkou, rýžování zlata, zrcadlové bludiště), půldenní výlet do Pekla v obci Čertovina u Hlinska, odpolední sportovní a kulturní akce – soutěž v pétanque, koupání v přírodním aquaparku Šikland, tvořivá dílna, westernová show a animační večery, např. úterní Indiánský a středeční Traperský večer se stylovou stravou u srubu „U Zlatokopa“, páteční Rozlučkové párty v rezidenci Colorado atd.

Vrcholem programu byl čtvrteční unikátní program s večerním divadlem a ohňovou show. Celé představení bylo pro Neslyšící publikum tlumočeno do ČZJ, v přírodním amfiteátru, s atraktivní pyrotechnikou a kaskadéry na koních. Dvě mladé tlumočnice podaly skvělý výkon a získaly velký aplaus od neslyšících seniorů.

V pátek se po poslední večeři sešli účastníci na Rozlučkovém párty v rezidenci Colorado. Jako pozornost od vedení Šiklova mlýna dostali účastníci tábora šampusy a chlebíčky.

Kamila Spěváková, organizátorka tábora, ve svém úvodu poděkovala animátorovi a zástupci za vedení Šiklova mlýna, Michalu Hájkovi, za organizování servisu při přípravě a průběhu šestidenní velké akce. Díky několikaletým zkušenostem ze strany Šiklova mlýna proběhla hladká a dokonalá spolupráce s organizátorkou tábora, která navrhovala akci, že pro neslyšící seniory vše zajistili a zrealizovali ji úspěšně. 

Po tomto úvodu byly rozdány pamětní listy a diplomy. V soutěži v pétanque se umístili na 1. místě se stejným počtem bodů – Jirka Lhota a Helča Zedníková, na 2. místě opět se stejným počtem bodů – Evča Volerábová, Lola Mašínová a Anička Polenská (pečovatelka) a na 3. místě Vlastička Lněničková a v soutěži ve vlastnoruční výrobě dárku na 1. místě Janička Matheislová, na 2. místě Lola Mašínová a na 3. místě Vašek Petrus. Vítězkou westernové olympiády se stala Kamča Spěváková, druhým vítězem byl Míla Spěvák a třetím Vašek Petrus. Tito vítězové olympiády převzali od animátora Michala Hájka dárkové tašky. Po vyhlášení cen následoval společný přípitek, pohoštění a samozřejmě nechyběla povídání a vyprávění.

Tábor se opravdu povedl a neslyšící senioři se vrátili domů v pořádku s nezapomenutelnými zážitky. Zpětná vazba pro organizátorku tábora byly rozesmáté tváře a rozzářené oči šťastných babiček a dědečků a věta typu: „Už se těšíme na příští tábor“. Babí léto bylo velmi horké a slunečné od pondělí až do pátku, kdy přišly dopoledne první kapky deště, které neodradily od návštěvy pekelné říše „Peklo“, neboť v podzemí bylo sucho a teploučko.

Vřelý dík patří Městu Kolín, vedení Šiklova mlýna, České unii neslyšících, z.ú. Turistickému klubu při Českomoravské unii neslyšících p. s. Praha za finanční podporu. Bez něho by nemohl projekt zrealizován.

Fotky z tábora (autoři: Kamila Spěváková, Václav Petrus) najdete v sekci "Fotogalerie" - https://www.tdnko.cz/fotogalerie/

Zahájení odborné konference 22. 9. 2017. Pozvánka, program a závazná přihláška.

Vážení zájemci,

dovolujeme si Vám dnes 26. 7. 2017 oznámit, že TIchý dům neslyšících, z. s. spuslil registraci účastníků na odbornou  konferenci "Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů". Tato konference vychází ze záměru pořadatele s osvětovou prací lidí, starající se o osoby se sluchovým postižením v seniorském věku, Je určena zejména pracujícím lidem, například v domovech seniorů, nemající zkušenosti, co vše je důležité pro neslyšícího seniora. Jedná se o ucelenou konferenci svého druhu, zaměřenou na toto téma. Chtěli bychom v budoucnu vybudovat zázemí Tichého domova, které bude přínosem pro obyvatele Kolína. Nejen klienti se sluchovým postiženímí zde najdou využití speciálních a potřebných služeb, ale místo zde bude pro zájemce o nové pracovní uplatnění. Na Vaši účast se moc těšíme.

Program konference

8:30 – 9:00             Prezence, občerstvení

9:00 – 9:10             Zahájení konference (Mgr. Vít Rakušan, Kamila Spěváková)

9:10 – 9:30            Znakový jazyk neslyšících a kultura starších

                               Neslyšících  (Bc. Milan Fritz)

9:30 – 9:50            Současná efektivní komunikace pro seniory se

                               sluchovým postižením (Ing. Martin Novák)

9:50 – 10:10           Volnočasové aktivity versus pasivita u neslyšících

                               seniorů (Mgr. František Šmolík)

10:10 – 10:30        Přestávka

10:30 – 10:50         Zkušenosti pečovatelky u neslyšící seniorky

                                v domově seniorů (Anna Polenská)

10:50 – 11:10         Přímá péče o neslyšící klienty s kombinovanou

                               vadou v domově v Německu (Bc. Jana Lapčáková)

11:10 – 11:30         Senioři se stařeckou nedoslýchavostí

                                (Jaroslav Winter)

11:30 – 12:00         Diskuze, závěr

12:00 - 14:00         Slavnostní oběd pro účastníky konference, rozloučení

 

Moderátor konference:

Bc. Milan Fritz

Tlumočení do českého znakového jazyka zajištěno.

Simultánní přepis zajišťuje Česká unie neslyšících, z. ú.

Registrace probíhá do 12. září 2017.

Konferenční poplatek ve výši 250 Kč prosím uhraďte na číslo transparentního  účtu: 2900525792/2010 variabilní symbol: 22092017. Do zprávy prosím  pište své jméno. Úhradu prosím proveďte  nejpozději do 12. 9. 2017

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: domov.neslysici@seznam.cz

Ke stažení soubory s přihláškou:

Program konference v PDF

Přihláška k vyplnění ve Wordu

Přihláška k vyplnění v Excelu

 

Mapa místa konference:

 

 

Nabídka práce pro tlumočníka do ZJ

 

Setkání se zástupci neslyšících občanů v Evropském parlamentu

https://www.sojdrova.cz/zpravy/2016/09/sojdrova-pristupnejsi-audiovizualni-sluzby-pro-neslysici

 

Informační leták služeb a aktivit pro občany se sluchovým postižením

Leták ke stažení

 

 

Výstava Titanic v Praze

Středa 18. 5. 2016 byla pro neslyšící návštěvníky nezapomenutelným dnem. Světové výstavy Titanic v pražském veletržním areálu se účastnilo 17 lidí v předdůchodovém a důchodovém věku a jedna tlumočnice znakového jazyka. Bylo nám ctí, že vedení výstavy poskytlo neslyšícím seniorům snížené vstupné. I přesto, že byl pracovní den, bylo v areálu přeplněno. Tlumočnice ZJ, paní Danuše Prellová, podala velmi skvělý výkon. V roli audioprůvodce, tj. pomocí sluchátek, zvládla přeložit podrobný výklad k jednotlivým exponátům do znakového jazyka.  Tlumočnice přiblížila neslyšícím nejen příběhy mnoha cestujících na Titanicu, ale i názorně období technických objevů, nové kulturní směry i společenskou situaci počátku 20.století v Evropě a ve světě. Neslyšící měli možnost si prohlédnout velkou cennou sbírku originálních exponátů, vyproštěných ze slavného vraku na dně oceánů, pocítit atmosféru přepychu, zažít nádheru dobových interiérů a dotknout se osudného ledovce. Mezi zajímavými exponáty nechyběly housle hlavního nepřeživšího hudebníka. Housle, objevené po více než 70 letech, byly vydraženy za 900 tisíc liber, tj. přibližně za 30 milionů korun. Navíc neslyšící dostali na začátku prohlídky lodní lístek se jménem skutečného pasažéra a na závěru prohlídky měli za úkol najít toto jméno a zjistit, jestli neslyšící se sami neutopili. Tato výstava stála za to.

 

 

Pozvánka na výstavu Titanic 18. 5. 2016 do Prahy

 

Poděkování dárci

Vřelé poděkování patří panu Františku Hlaváčkovi, dlouholetému členu České unie neslyšících, za krásný dar pro náš spolek TDN. Jedná se o počítačové vybavení, telefonní mobil, potřeby do tiskárny a kancelářské potřeby, které jsou velmi potřebné pro veškerou činnost TDN. Těší nás to!

Tým TDN

 

Pozvánka na exkurzi 9. 12. 2015 do Vsetína

Viz program:

 

Paní Hedvika Mikulášová slaví 90. narozeniny

Dne 12. 10. 2015 v odpoledních hodinách navštívili dva zástupci České unie neslyšících – sociální pracovník a viceprezident Mgr. František Šmolík, matrikářka a tajemnice Kamila Spěváková a jeden zástupce Tichý dům neslyšících – místopředseda Bc. Milan Fritz paní Hedviku Mikulášovou, která slaví 17. října t. r. úctyhodné 90. narozeniny. Byla dlouholetou členkou České unie neslyšících. Za Českou unii neslyšících se do jubilejního přání podepsalo hodně členů. Gratulace, včetně předání přání, pokojové květiny a dárku, proběhla nejprve v kavárně Domova seniorů v Chodově a pak se oslava přesunula do společenské místnosti, kde jsme se mimo jiné seznámili s pracovníky tohoto domova a diskutovali jsme o možnosti paní Mikulášové ohledně svozu autem do České unie neslyšících, a to do klubu seniorů, a na ostatní akce pořádané touto organizací a o způsobu, jak s paní Mikulášovou správně komunikovat. Oslava se protáhla do sedmé hodiny večerní. Oslava byla zakončena pozvánkou na prohlídku jejího pokoje, kde jsme se s ní rozloučili ve velmi příjemné atmosféře. Pro nás všechny to byl moc pěkný den.

Bližší informace o paní Mikulášové se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

https://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/3660

https://www.pametnaroda.cz/story/mikulasova-roz-palenickova-hedvika-1925-2247


Autorka foto: Alena Ptáčková

Fotografie z oslavy jsou k nahlédnutí v sekci Fotogalerie.

 

Pozvánka na exkurzi do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi

3. 10. 2015

Tým Tichý dům neslyšících Vás srdečně zve na zajímavou exkurzi do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Jde bezesporu o mimořádnou prohlídku, tlumočenou do znakového jazyka, tak si nenechte ujít. Z této exkurze si domů odnesete nejen zážitky, ale nové vědomosti a překvapení. Přihlášky a bližší informace posílejte na e-mail: domov.neslysici@seznam.cz

 

Nabídka práce na pozici - projektový/ -á a finanční manažer/ -ka

22. 7. 2015

Info z České unie neslyšících - inzerát

Pro členy naší organizace jsme dostali nabídku práce pečovatele/ -ky v Německu:

Hermann-Gocht-Haus-Zwickau-Německo

Nabízí praxi - neslyšícím a slyšícím na plný úvazek (40 hod. týdně) na 1 rok od září 2015 - srpna 2016. Práce je na směny - ranní a odpolední. Jedná se o práci pečovatelky/ -le v domově neslyšících osob. V celém domě je trvale umístěno cca 70 neslyšících osob s kombinovanou vadou (autismus, demence atd.) od mladistvých až po seniory - 8 skupin. Podmínkou je umět dobře znakový jazyk a schopnost se dorozumět. Neznalost německého jazyka není problém, komunikace probíhá ve znakovém jazyce. Ubytování je po celou dobu práce zajištěno.

V případě zájmu pro více informací si napište na E-mail: hghzwickau@email.cz.

 

 2. dubna 2015

TDN hledá pracovníka v sociálních službách se znalostí ZJ do Domova seniorů.

 

14. ledna 2015

Vzorová inspirace pro projekt Tichého domu neslyšících

https://www.energyglobe.com/cs_cz/eon-energy-globe-award-cr/aktualni-vitezove/rok-2014/vitezove/obec/

 

22. prosince 2014

S radostí všem oznamuji, že nám Ježíšek nadělil pod stromeček nový spot TDN. Vřelý dík patří všem našim členům TDN za přispění spotu, vedení domova Palata pro nevidomé za milou vstřícnost a pronájem místností bez nároku na odměnu, panu režisérovi a jeho kolegům za odvedení skvělé a profesionální práce a hlavním hrdinům spotu za úžasnou a dokonalou spolupráci.  Velmi si jejich pomoci vážím, oceňuji jejich podporu a věřím, že si uchováme krásné vzpomínky na společné natáčení i v následujících letech.

Za TDN přeji všem příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví jak v Novém roce, tak po celý rok.

Kamila Spěváková, předsedkyně TDN

SPOT TKN prosinec 2014

19. října 2014

Sobota 18. října byla určena exkurzi v nošovickém pivovaru "Radegast" u Frýdku-Místku Vřelý dík si zasloužili pan Carbol, zástupce tohoto pivovaru za úžasný výklad o celém pivovaru a paní Danuše Lukasová, tlumočnice ZJ za odborné tlumočení. Účast byla vysoká, přišlo se tam podívat 30 osob. Bylo i nám ctí, že vedení nám nabídlo bezplatnou prohlídku. Těší nás to. Snažíme se organizovat zajímavé exkurze a sdružovat lidi se sluchovým postižením, kteří mají podobný zájem jako my.

 

21. září 2014

Sobota 20. září patříla Mezinárodnímu dni neslyšících. V tento den jste nás mohli potkat na pražském Andělu, kde jsme rozdávali různé propagační materiály. Velké poděkování patří  Michalu Procházkovi, dobrovolníkovi ADRA  a Bc. Milanu Fritzovi, místopředsedovi TDN, z. s. za první prezentaci TDN, z. s. ve stánku. Můžete si pustit video od 1:58 min., tam se dozvíte víc o  dobrovolnictví u neslyšících seniorů.

https://www.tichezpravy.cz/reportaz-z-mezinarodniho-dne-neslysicich-v-praze/

 

11. září 2014

Pozvánka na exkurzi v pivovaru Radegast

Milí přátelé všech generací,

srdečně Vás zveme na prohlídku pivovaru "Radegast" - www.radegast.cz. Chtěli byste do své sbírky další nové zajímavé informace nebo turistickou známku? Tak neváhejte a přihlaste se - kontakt najdete na letáčku. Pojedete domů s chytřejšími hlavami a dobrým pivem v žaludku Těšíme se na Vás.

 

 

13. srpna 2014

Zajímavá exkurze v Marlence u Frýdku-Místku se uskutečnila v sobotu 12. srpna. Výklad byl především o historii, vývoji a výrobě medových dortů a ostatních výrobků Marlenka. Děkujeme tlumočníci - dobrovolníci Mirjam Bobošíkové za tlumočení ve znakovém jazyce a zástupci firmy Marlenka za zajímavý výklad. Informovanost našich zájemců se sluchovým postižením v oblasti exkurzí považujeme za velmi důležitou. Bylo nám ctí, že se této exkurze zúčastnily i dvě osoby z Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih, a to z odboru výstavby.

 

27. června 2014

Pozvánka na exkurzi v Marlence

Milí přátelé,

kdo by měl o to zájem, jak se vyrábějí produkty Marlenka, máte možnost - viz níže uvedený letáček. V ceně je zahrnuta i ochutnávka všech sladkých výrobků. Bližší informace: www.marlenka.cz Organizátorem exkurze je náš dobrovolník Michal Procházka. Těšíme se na Vás. Tým TDN

 

 

25. června 2014

Od 1. 7. 2014 vykonáváme na základě smlouvy v oblasti dobrovolnické služby činnosti u neslyšících seniorů. Na realizaci tohoto programu se podílejí vybraní dobrovolníci, mající speciální psychosociální výcvik a zajištěnou supervizi své dobrovolné činnosti.  

 

24. června 2014

Školení dobrovolníků v ostravské televizi

Vřelý dík patří Ing. Dagmar Hoferkové, vedoucí a supervizorce Dobrovolnického centra ADRA (vysílací organizace), která projevila zájem o spolupráci s přijímací organizací TDN. a připravila účastníkům školení zajímavou a poučnou přednášku. Mimo jiné pozvala i Českou televizi, podle jejího názoru šlo o to, že dobrovolníci, obzvlášť neslyšící, budou pečoat o neslyšící seniory. Video ze školení je k nahlédnutí od 8:15 min.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030624-udalosti-v-regionech/

 

3. června 2014

Pozvánka na školení dobrovolníků. Program: "Dobrovolnictví u neslyšících seniorů"

 

3. května 2014

Pozvánka na výběrový pohovor

Vážení,

s dovolením, šiřte prosím mezi organizace Moravskoslezského kraje. Hledáme lidi s dobrým srdcem a se znalostí znakového jazyka, kteří by měli zájem o dobrovolnictví u neslyšících seniorů. Budeme spolupracovat s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava, které proškolí naše budoucí dobrovolníky.

Zasílám Vám  pozvánku na výběrový (povinný) pohovor. V případě Vašeho zájmu prosím o vyplnění kontaktního formuláře jako potvrzení viz https://www.tdnko.cz/kontakt/ do 16. 5. 2014.

Povinné školení vybraných dobrovolníků bude v červnu. Bližší informace a harmonogram o tomto školení dostanete po skončení tohoto pohovoru.

S sebou dobrou náladu, klidné nervy a dobrou hlavu

S přáním krásných dnů

Kamila Spěváková

Pozvánka na pohovor

 


Tichý dům neslyšících

Jsme nezisková organizace, která se zabývá ochranou , péčí a vzděláním speciální skupiny, týkající se neslyšících seniorů v předdůchodovém a důchodovém věku. Neděláme separaci mezi neslyšícími a slyšícími lidmi. Máme hodně práce na úřadech a také mezi těmi, kteří budou chtít bydlet ve zkušebním modelu Tichého domu v rychvaldském areálu Senior Park, a to v domově seniorů v přirozeném prostředí, a pro zpřístupnění komunikace mezi neslyšícími a slyšícími, pokud chtějí užívat neslyšící senioři všechny příjemnosti slyšící společnosti. Pomáháme jim najít vztah k majoritní společnosti a tím je rozvoj plnohodnotné komunikace buď ve znakovém jazyce nebo pomocí simultánního přepisu, a to ve zvoleném komunikačním systému dle zákona č. 155/1998. Český znakový jazyk jako mateřský jazyk používají Neslyšící s velkým písmenem"N" a jako pomocnou komunikaci neslyšící bilingvisté s malým písmenem "n". Chvályhodné je, že Neslyšící pěstují svůj znakový jazyk pro další generaci jako identitu, kutluru a tradici a přitom žijí ve světě slyšících, kde se mimo jiné spoléhají i na orální metodu, titulky a spolupráci s většinovou společností. Uznávají svůj jazyk jako plnohodnotný. Právě tímto jazykem se zabýváme pro rozvoj nové pracovní komunikace mezi personálem Tichého domu a neslyšícími klienty.

Na projektu pracují i odborní garanti a další externí odborníci. Všichni pracovníci v neziskové organizaci TDN jsou dobrovolníci, nikoliv podle zákona, ale s přesvědčením.

Kdo by měl zájem o to stát se členem TDN a pracovat na sdružování neslyšících seniorů a zajistit těm osobám prožití aktivního života a stáří ve zkušebním modelu Tichého domu, tak neváhejte a kontaktujte nás na e-mailové adrese: domov.neslysici@seznam.cz. Budeme moc rádi, když budete s námi!

 


 


  

 


Anketa

Líbí se Vám domov seniorů pro neslyšící v přirozeném prostředí?

Ano (814)
51%

Ne (780)
49%

Celkový počet hlasů: 1594