Nejnovější aktuality

Sklárna Bohemia Crystal, a. s. a Okružní plavba lodí po Labi 
Text: Kamila Spěváková, 20. 3. 2024
První jarní den nás přivítalo sluníčko s modrou oblohou, a tak se vydala naše skupina přátel se sluchovým postižením do lázeňského města Poděbrady. Nejprve naše skupina, čítající 24 lidí, navštívila sklárnu Bohemia Crystal a.s., zabývající se zpracováním olovnatého křišťálu.
Tamější exkurze nás skutečně nadchla, protože probíhá v pracovní době sklářů. Měli jsme tak jedinečnou možnost nahlédnout pod jejich šikovné ruce přímo při práci a prohlédnout si celý proces výroby. Viděli jsme tedy rozpálenou sklářskou pec, foukání skla, broušení dekoru do skla a ostatní procesy ve výrobě. Celý výklad byl tlumočen do Českého znakového jazyka.
Po skončení exkurze následovala zdravotní procházka po Lázeňském parku až do přístavu, kde na nás čekala výletní loď Kapitán Korkorán. Vydali jsme se na příjemnou plavbu na soutok Labe a Cidliny. Někteří výletníci poseděli ve vytopené kajutě lodi, kde byl k dispozici bar s pitím a jídlo, připravené na grilu, další výletníci využili možnost venkovního posezení s výhledem na vodní elektrárnu, plavební komoru, dálniční most D11 a samozřejmě na samotnou řeku. Nechyběla ani zábava v podobě malého kvízu na téma Poděbrady.
Vřelý dík patří tlumočnici Andree Andělové, která perfektně zvládla překlad odborné sklářské terminologie, ale také našemu kapitánovi lodě, který nám ochotně splnil všechna naše přání.
Domů jsme se vraceli nadšení a se spoustou fotek, které si všichni během krásného slunečného dne pořídili.
 
 
České korunovační klenoty a Vánoční výstava na zámku ve Světlé nad Sázavou
Text: Kamila Spěváková, 12. 1. 2024
Zahájil nový rok první volnočasovou aktivitou, a to hned 3. ledna 2024. Patnáct návštěvníků se sluchovým postižením se vydalo do Světlé nad Sázavou, aby strávili čas v povánoční atmosféře.
Skupina měla možnost zhlédnout široký sortiment bezolovnatého křišťalu v podnikové prodejně Crystal Bohemia a dvě výjimečné akce s názvy České korunovační klenoty a Historie Vánoc a vánočních tradic na zámku.
Bohatou expozici si návšěvníci užili díky tlumočení do ČZJ. Dozvěděli se tak, například o Jiřími Urbanovi, který je světoznámým autorem replik korunovačních klenotů nebo o autorovi zbrojířské repliky korunovačního meče Patricku Bártovi. Dále je zaujali šperkaři Blanka a Matúš Cepkovi, kteří zhotovili repliku královského žezla. Informační panely předávaly informace o korunovacích 21 vladařů a 1 vladařky. Druhá výstava informovala o původu Vánoc, vzniku prvního adventního věnce v Německu, prvního vánočního stromku, prvních vánočních ozdob na českém území atd. Nechyběly ani různě nazdobené vánoční stromky s originálními názvy, například Republikový, Perníčkový, Medový, Zvonečkový, Slaměný, Svatební, Minerálový, Skleněný, Dětský atd.
Během programu se myslelo na pauzu na posezení v zámecké restauraci. Následovala zdravotní procházka po zámeckém parku a výhled z Andělského mostku na Dolní parkový rybník.
Vřelý dík patří oběma průvodkyním za úžasné vyprávění, paní Kocmanové za tlumočení do ČZJ a paní Plaché za přípravu a vyjednání jedinečné akce s majitelkou zámku. Domů jeli naši přátelé nejen s novými zážitky, ale i s nakoupenými skleněnými výrobky či vánočními ozdobami.       

 

Článek v časopisu UNIE - Tábory přátelství a pohody

Text: Kamila Spěváková, 8. 12. 2023

Autorem článku je Karolína Peroutková. Článek časopisu Unie 9-10/2023 je zveřejněný na webu České unie neslyšících na straně 19 - 20 k přečtení na tomto odkazu:

www.cun.cz/cs/blog/2023/11/13/casopis-unie-9-10-2023/

 

Úmrtí

Text: Kamila Spěváková, 27. 4. 2023

S lítosti v srdci oznamujeme, že dne 23. dubna 2023 nás navždycky opustila paní Jarmila Kubátová

 

Zemřela tiše, krátce po smrti svého syna, v domově pro seniory v Praze 4. Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolníkům tohoto zařízení, kteří paní Jarmile Kubátové poskytovali veškerou péči, v těžkých chvílích pro ni byli rodinou a na sklonku jejího života jí stali po boku.

Dovolujeme si rodině, všem přátelům a známým vyjádřit upřímnou soustrast.

 

Odpočívej v pokoji.

 

Zpátky do pohádky

 

Text: Kamila Spěváková, 1. 11. 21

 

Ve dnech 29. 8. - 4. 9. 2021 se uskutečnil unikátní Retro tábor pro seniory z celé ČR v krásném beskydském prostředí. Hlavním bodem tábora rozhodně nebyl odpočinek, ale zkvalitnění seniorského života, nabytí nových zážitků během pohádkových aktivit, poznávání nových lidí a sociální terapie po ukončení dlouhodobého nouzového stavu. Sedmidenní program byl velmi nabitý, začínal ranními rozcvičkami a končil večerní volnou zábavou.

 

Hlavním organizátorem byl zapsaný spolek Tábory v Beskydech pod vedením Ivany Zelinové a jejího týmu. K běžným seniorům se připojila ještě skupina 14 lidí se sluchovým postižením ze spolupracujícího spolku Tichý dům neslyšících. Šlo o podporu jejich začlenění do majoritní společnosti prostřednictvím komunikačních systémů, tedy tlumočení (pro uživatele českého znakového jazyka) a on-line přepisu na dálku formou tabletů (pro uživatele českého jazyka).

 

Vzhledem k tomu, že žijeme v moderní inkluzivní společnosti, byly k dispozici jak aktivity majoritní kultury (zpěv a divadlo tlumočené do ČZJ, seniorská olympiáda, hledání pokladu atd.), tak také aktivity minoritní kultury (beseda s neslyšícím panem Petrusem o spolkové činnosti neslyšících turistů, nahraná pohádka O řepě, nebo soutěž Talentmanie v podobě pantomimy atd.).

 

Domů jsme se ale vrátili spokojení a zdraví. Vřelý dík patří paní Ivaně Zelinové a jejímu týmu za skvělou organizaci celého tábora a přijetí naší skupiny mezi běžné seniory, dále naší zlaté tlumočníci Kristýně Winn za obětavé náročné tlumočení do ČZJ a přepisovateli Peterovi Brožovi z Centra zprostředkování simultánního přepisu, který zvládl přepis v reálném čase na dálku za tři proběhlé besedy z Prahy (vysílání ze sociální firmy Transkript, s. r. o.) do Horní Bečvy. A naším seniorům se sluchovým postižením pak patří pochvala za sbírku diplomů a zejména za vybojování 1. místo mezi všemi družstvy.

 

Minirozhovor s Ivanou Zelinovou

 

1) Ivano, musím Ti moc pogratulovat k vydařené realizaci konání letošního tábora. Jak dlouho vedeš tábory pro seniory? Co Ti přimělo ke vzniku takových táborů?

 

"Milá Kamilo, velice děkuji, protože spokojeni účastníci tábora a jejich šťastné tváře jsou pro nás tou největší odměnou. Letos se konal již 9. ročník tábora pro seniory. Již dlouhodobě vedu tábory pro děti a rodinky s dětmi, na které většinou jezdí právě babičky a dědečkové s vnoučaty. A právě tehdy jsem si uvědomila, jak se právě oni s obrovským nadšením účastní všech táborových her a jsou nesmírně šťastni, že si mohli zavzpomínat na svá mladá léta a zapomenout na všechny své starosti a zejména problémy se zdravím a prostě vším, co seniorský věk provází. A tyto pocity, novou chuť do života jsem chtěla dopřát i jiným seniorům, aby pochopili, že po šedesátce, sedmdesátce, osmdesátce nebo i devadesátce život opravdu nekončí."

 

2) Jak prožíváš svůj pocit po skončení tábora? Co Tě nejvíc potěšilo?

 

"Každé loučení provázejí slzy a nekonečná poděkování spokojených a nadšených seniorů. Jak většina z nich také tvrdí, za jeden den na táboře omládnou o jeden rok. To mě nabije takovou energií, že v té chvíli se mi honí hlavou myšlenky a plány už na příští rok. Jsem toho krásného pocitu tak naplněna jako nikdy jindy za celý rok, přestože provozuji mateřskou školku se zvířaty pro malé děti. Letos mě nejvíc potěšilo, že se v tak težce době dokázali senioři sejít a báječně se uvolnit. Že se na táboře zrodila další nová pevná přátelství i blízké vztahy jako tomu bývá každý rok. A nesmím opomenout, co mě opravdu rozesmálo, když jeden z pravidelných účastníků si mi hned druhý den postesknul - ach jo, zase máme čekat na celý rok - a přitom měl celý táborový týden ještě před sebou."

 

3) Můžeš nám prosím prozradit, jak běžní senioři přijali naši skupinu do kolektivu?

 

"S vaší skupinou jsme již v minulosti měli jednu zkušenost a musím přiznat, že jak vedení tábora, tak tehdejší účastníci vzpomínali na tábor jako na jeden z nejpovedenějších. A to právě díky vaší účasti. Mnozí senioři měli vůbec poprvé možnost se setkat v tak blízkém kontaktu s neslyšícími a poznat jejich svět. Ohromně to je i nás duševně obohatilo. A letos byly tyto pocity ještě mnohem intenzivnější. Senioři, kteří s námi jezdí pravidelně a dosud se se skupinou neslyšících nesetkali, odjížděli s nesmírným obdivem, úctou, pokorou a hlavně nadšením, že mohli bok po boku prožít s vámi tak neopakovatelný týden."

 

Děkuji Ti za velmi pěkný a inspirativní rozhovor.

 

 


 

Fotogalerie:

Irisa

12.04.2017 19:37
Celý článek

Články

V této rubrice nejsou žádné články.