Dobrovolnictví

Pokud máte zájem pomáhat a pokud máte dostatek volného času, můžete přijít mezi nás a stát se jedním z našich dobrovolníků. Svou činností jakkoli napomáhejte chodu naší organizace. Nabízíme možnost používat český znakový jazyk i mladým slyšícím studentům, mající na to, že se rychle naučí, jak komunikovat s neslyšícími seniory.

 

1. Dobrovolnictví u neslyšících seniorů

Dobrovolníci se znalostí znakového jazyka se mohou zapojit v domovech pro seniory. Nejčastěji se seniory tráví čas společnými procházkami po chodbách nebo na zahradě zařízení, předčítáním z knih, prohlížením fotografií, povídáním, luštěním křížovek a hraním společenských her. Dobrovolníci mohou vést v zařízeních sociálních služeb zájmové kroužky a zúčastňovat se akcí a výletů pořádanými domovy. Nahrazují často rodinu, pomáhají svou činností ke zlepšení kvality života neslyšících seniorů v zařízeních.

2. Dobrovolnictví v domácnostech u neslyšících seniorů

Nabízíme dobrovolníkům možnost docházet k opuštěným neslyšícím seniorům a trávit s nimi volný čas podle aktuálních potřeb.  Senioři vítají doprovod k lékaři, do obchodu, případně do divadla, tlumočeného ve znakovém jazyce nebo jen na procházku do parku. Dále mohou se seniory číst, hrát společenské hry, povídat si, jezdit na výlety. Mnohdy tak mohou senioři získat sebevědomí, odvahu a novu chuť do života a s pomocí dobrovolníka prožít ještě kus aktivního stáří ve svém domácím prostředí.

3. Dobrovolnictví u osob se sluchovým postižením

Dobrovolníci se mohou uplatnit ve spolku Tichý dům neslyšících, z. s. Dobrovolník se schází  buď s jednou konkrétní osobou nebo s celou skupinkou. Jejich činnost je různá - navštěvují společně kulturní, společenské a sportovní akce, anebo se věnují výletům a rekreacím. Dále mohou reprezentovat TDN a nabízet propagační materiály a letáčky na velkých akcích...

Tento výčet je však jen zlomkem naší skutečné působnosti. Doufáme, že budete s nabídkou služeb spokojeni, jakékoli připomínky samozřejmě vítáme. Pro více informací kontaktujte na uvedený e-mail: domov.neslysici@seznam.cz, popřípadě nás navštivte.