O nás

Jsme spolek (s neziskovým zaměřením), s názvem Tichý dům neslyšících, z. s.

Zaměřujeme se na cílovou skupinu - na osoby se sluchovým postižením, hlavně neslyšící seniory v ČR.

 Naším posláním a cílem je:

Sdružovat občany s cílem zajistit jim vhodné podmínky pro trvalý domov, zajistit jim důstojné a aktivní prožití života a stáří. Vytvořit předpoklady ve spolupráci s veřejnými institucemi pro vznik Tichého domu pro neslyšící, vybavený kompenzačními prostředky pro všechny skupiny osob se sluchovým postižením. Posláním a cílem je dosáhnout těchto hodnot.

Zajistit sdružovaným osobám společenské a zájmové aktivity a provozovat centrum, poskytující sociální služby pro posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením, posílením jejich samostatnosti a soběstačnosti, a tím zvýšení možností jejich začlenění do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení.

Zajistit sdružovaným osobám plnohodnotnou komunikaci ve zvoleném komunikačním systému dle zákona č. 155/1998, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., na který mají právo.