Vznik jasné vize o domově seniorů pro neslyšící v přirozeném prostředí

01.01.2012 17:54
 

 

Chtěli bychom vybudovat Tichý dům, domov seniorů pro neslyšící babičky a dědečky v přirozeném prostředí. Na tento dům čekají naši neslyšící senioři víc než 100 let od založení pražského Domova Palata pro nevidomé.


 

Našim úkolem je pomoci neslyšícím seniorům sehnat solidního investora a finanční prostředky na koupi pozemku a výstavbu nového zařízení Tichého domu a splnit jim přání, aby měli krásné, láskyplné a důstojné stáří bez sociální izolace od normální veřejnosti a okolního světa, bez bolesti a proleženin a s dostatečným pitím a pestrou a vyváženou stravou.


 

U nás existují speciální domovy pro seniory se zrakovým, mentálním a tělesným postižením s existující analýzou odvětví. Proč bychom nemohli mít u nás svůj "veselý" dům, a to v domácím prostředí?


 

Projekt Tichý dům podá pomocnou ruku neslyšícím babičkám a dědečkům vytvořit tréninkové programy v podobě šetrných vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních technologií a rozšířit jim okruh vlivů. Starší neslyšící jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin v předdůchodovém a důchodovém věku . V minulosti většině nebyla dopřána možnost se vzdělávat ani studovat. Jejich hluchota velice ztěžuje kontakt se slyšící většinou a jejich vada sluchu velice komplikuje vzdělávání.


 

Dalším cílem projektu je přiblížit znakový jazyk slyšící většině, aby se nebála kontaktu s neslyšícími "adoptivními" babičkami a dědečky a aby se naučila rozeznat postižení. Věříme, že se najdou mladí slyšící studenti se schopnosti rychle se naučit, jak společně komunikovat.


 

Našim přáním Tichého domu je poskytování pečovatelských, sociálních a provozních služeb formou dorozumívacího znakového jazyka ze strany personálu, určené pro všechny seniory se sluchovým postižením.


 

Moc bychom si přáli, aby u zrodu humanitárního zařízení stala nějaká banka nebo nějaký nadační fond s odpovědným a spolehlivým partnerem občanů. Bude nám ctí, když podáme Tichému domu pomocnou ruku a budeme podporovat jeho záslužnou činnost.