Občasné projekty

Odborná konference na téma Neslyšící senioři a jejich vztah k domovu seniorů

Konference byla zrealizována pod záštitou starosty města Kolín Mgr. Bc. Víta Rakušana. Projekt v podobě konference vychází ze záměru žadatele organizace Tichý dům neslyšících, z. s.

Cílem je tvorba sítě pracovníků v pomáhajících profesích, podporujících seniory se sluchovým postižením s poskytovateli sociálních služeb pro majoritní společnost. Na základě dlouholetých praxí se staršími lidmi se sluchovým postižením jsou zaměřeny zkušenosti, přednášejících v podobě know how na tyto poskytovatele.

Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolín dne 21. 8. 2017, usnesení č. 3769/111/RM/2017

Poskytovatel dotace: Město Kolín