Smlouva na zprostředkování terénních pečovatelských služeb je na světě!

17.12.2013 19:44
 

Společnost SENIOR-CLUB.cz, s.r.o., pokročila ve věci péče o obyvatele rychvaldského Senior Parku, v tuto chvíli mají uzavřenou smlouvu na zprostředkování terénních pečovatelských služeb, které poskytují zprostředkovaně přes externí pečovatelku. Prozatím pro ně pracuje jedna pečovatelka, ale pokud si to situace vyžádá, může takto pracovat další.

Co to v praxi znamená: do rychvaldského Senior Parku dochází terénní pečovatelka, která lidem, co jsou odkázáni na cizí pomoc, pomáhá s úkony jako:

a) pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při přípravě jídla

b) pomoc při oblékání a svlékání

c) pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko

d) pomoc při úkonech s hygienou, koupání v domácnosti, mytí hlavy, stříhání nehtů

e) dohled nad dospělým občanem

f) pomoc při zajištění chodu domácnosti nad rámec balíčku služeb (praní, žehlení prádla, mytí oken, komplexní úklid bytu)

g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Cílem služby je:

  • Pomáhat při zabezpečení  životních potřeb, udržení  soběstačnosti péče o svoji osobu , vést k samostatnosti  při péči o svoji domácnost
  • Prováděním společných  aktivit, prodlužovat  dlouhodobý aktivní život
  • Zajistit důstojné životní podmínky pro klienta

Jsou to úkony a služby, které jsou logicky zpoplatněné, částka dle frekvence a charakteru služby, v rozpětí 50 - 150 Kč/úkon či hodina.

Jedná se o služby nad rámec "balíčku služeb", kde jsou úkony jako:

a) osobní konzultace

b) základní úklid bytu

c) donáška nákupu

d) dovážka teplého jídla

e) doprava dle individuálních potřeb (k lékaři, za příbuznými apod.)

f) kulturně-společenské vyžití

Cena balíčku: 3 050 Kč / měsíc

 

Dále se můžou "pochlubit" skutečností, že pro rychvaldský areál bude k dispozici doktor, který tam bude pravidelně docházet. Je to služba pro klienty bezplatná, doktor bude mít vždy aktuální přednášku (témata jako "Jak se bránit před nachlazením", "Jak pečovat o své tělo", "Zdravá výživa", "Zdravý životní styl"...), k tomu vždy klienty prohlédne, případně dá nějaké to doporučení. O přesném datu spuštění služby "lékař" Vás budeme předem informovat (předpoklad od února 2014).

Závěrem ještě informace, že nabídka 5 bytů za nižší podnájemné viz. příloha platí i nadále, nabídka se prodlužuje!!!